Serveis

Baranes de vidre

Fabricades en vidre laminat o templat sobre estructura de ferro o inoxidable.

Tancaments en vidre

Separador d’ambients deixant entrar la llum tant en oficines com en espais particulars.

Portes en vidre

Portes de vidre correderes o abatibles amb els ferratges i les guies corresponents.

Frontals de vidre per cuina

Vidre templat de 6mm en diferents colors col·locats a la part frontal de la paret de la cuina.

Mampares

Fabricació i instal·lació de mampares en diferents opcions i mides.

Claraboies

Instal·lació amb vidre armat, vidre laminat o policarbonat en claraboies exteriors.

Trepitjables

Vidres laminats antilliscants preparats per trepitjar i col·locats tan en interior com en exteriors.

Treballs amb elevadors i camions grua

En cas necessari, utilitzem camió grua i diferents elevadors per a realizar les feines.

Miralls

Fabricació de miralls i instal·lació en qualsevol suport i en diferents ambients o sales.

Reparacions vidre pla

Portes, finestres, taules, vidres ignífugs, mobles, etc...

Locals comercials

Reparació de vidres laminats en aparadors i col·locació dels diferents tipus de vidres interiors.

Vidres a mida

Tall i manufactura de vidres a mida.